بمنظور سهولت در دسترسی کشاورزان جهت تهیه پیاز زعفران ، مرحله انبارداری تا فروش پیاز در فصول کشت (ماه های خرداد و تیر – شهریور و مهر) آماده گردیده و خدمات فروش مستقیم پیاز را ارائه می نماید که کشاورزان عزیز می توانند با مراجعه حضوری از کیفیت پیاز آگاه و سپس نسبت به خرید اقدام نمایند.