سلـــه شکنـی زمین


سلـــه شکنـــی

سله شکنی یکی از مهمترین کارهائی است که برای افزایش گل آوری مزرعه زعفران لازم است پس از آبیاری اول انجام شود.

سله شکنی موجب می شود سطح خاک سبک و نرم گردیده و فرآیند جوانه زنی و گلدهی را آسان و سرعت می بخشد.

در مزارعی که در موعد مقرر سله شکنی بموقع انجام می دهند میزان برداشت محصول در آن مزارع بیشتر از موارد مشابهی است که سله شکنی نمی کنند و به عبارت دیگر هزینه بی تفاوتی کشاورزان در برابر زیان حاصل از عدم سله شکنی به مراتب زیاد بوده و در برخی از مزارع غیر قابل جبران می باشد.

————————————————————————————————————————————————-

آیا تاکنون شاهد لایه سخت یا سفتی در سطح زمین بوده اید؟

آیا همه جوانه ها میتوانند از لایه سخت سطحی خارج شوند؟

آیا تبادل آب و هوا به درون خاک ضروری است؟ در چه شرایطی این تبادل مختل میگردد؟

چگونه میتوان مانع از تشکیل الیه سخت سطحی در مزرعه گردید؟

خاک از ذرات ریزی به قطر کمتر از ۲ میلیمتر تشکیل شده است. برخی از ذرات خاک بسیار ریز هستند که به آنها رس میگویند. وقتی مقدار رس خاکی زیاد باشد، به آن خاک سنگین گفته میشود. بارندگی شدید و آبیاری سنگین یا غرقابی در این گونه از خاکها باعث به هم خوردن ساختمان یا چیدمان ذرات به ویژه وقتی مقدار مواد آلی خاک کم باشد، میگردد. در این شرایط یک لایه سفت و سختی در سطح خاک تشکیل میگردد که به آن سله میگویند.

برخی از مشکالت ناشی از سله در کشاورزی عبارتاند از:

  • کاهش تبادل هوا در ناحیه توسعه ریشه گیاهان
  • کاهش نفوذ آب به درون خاک و افزایش میزان جریان آب در سطح خاک (رواناب)
  • کاهش شدید درصد خروج جوانه ها از خاک
  • ایجاد غیریکنواختی در سطح سبز مزرعه
  • هدر رفت آب از راه شکافهای سله
  • قطع ریشه های نازک و موئین گیاه و احتمال خشک شدن آن

لایه سخت سله

هدف از سله شکنی از بین بردن این مشکلات می باشد.

به مجموعه روشهایی که منجر به حذف لایه سخت سطحی خاک میشود، اصطلاحا سله شکنی میگویند.

رایجترین روشهای سله شکنی عبارت اند از :

  • آبیاری

سله شکنی با انجام آبیاری وقتی روش کاشت بذرپاشی باشد، به ویژه در کشت های متراکم که به صورت کرتی کاشته شده باشند، استفاده از آبیاری تنها روش ممکن برای شکستن سله میباشد. با رسیدن آب به سله، سله نرم شده و لذا اجازه می دهد، جوانه از آن خارج گردد. شکستن سله با آب آبیاری، هر چند بسیار ساده و آسان است. اما معایبی دارد. اول اینکه آب همیشه در اختیار کشاورز نیست. دوم اینکه با انجام آبیاری، محیط کشت گیاه سرد یا خنکتر میشود. در بستر خنک، جوانه زدن به تأخیر می افتد. بنابراین استفاده از این روش در مناطق گرم، کشت به روش بذر پاشی همراه با آب کافی، مناسب و قابل استفاده است.

  • سله شکنی دستی

 ابزارهای دستی به دو گروه قابل تقسیم هستند:

الف: ابزار دستی کوچک مانند: شفره، بیلچه، داسک، کاردک، چنگک

ابزارهای دستی کوچک سله شکنی

 ب: ابزار دستی بزرگ مانند: بیل، کج بیل، انواع چنگک دسته بلند،……

ابزارهای دستی بزرگ سله شکنی

با استفاده از این ابزارها، سله به صورت مکانیکی شکسته ً برای شکستن سله در فاصله بین بوته ها میشود. معمولا(روی ردیفهای کاشت یا فواصل بوته ها در کشت های متراکم) از ابزارهای دستی کوچک استفاده میکنند . سله بین ردیف ها یا خطوط کاشت را با ابزارهای دستی بلند می شکنند.

  • سله شکنی مکانیزه

هرچند در واحدها یا قطعات کوچک استفاده از ابزارهای دستی کاربرد بسیار مناسبی دارد اما در واحدهای زراعی بزرگ، کاربرد این ابزار توجیه فنی و اقتصادی ندارد. زمان مناسب سله شکنی محدود است یعنی ظرف مدت۳ـ۲روز باید سله مزرعه شکسته شود در غیر این صورت از یک سو شرایط مناسب کار از بین خواهد رفت و از سوی دیگر اثرات زیانبار سله بروز خواهد کرد.

ماشینهای سله شکنی انواع مختلفی دارند. رایج ترین آنها در کشور ما کولتیواتور پنجهای غلتان میباشد. با این ماشین به راحتی فواصل بین ردیف های کاشت را سله شکنی می کنند.

انواع ماشینهای سله شکنی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − شش =